Agenda

Pour plus d’informations, contactez directement l’association organisatrice dont les coordonnées se trouvent toujours en fin de présentation.

Abonnement par fil RSS

Suivez-nous

La CODE déménage !

L’équipe de la CODE installe ses bureaux au sein du bâtiment de la Ligue des familles, situé Avenue Emile de Béco, 109 à 1050 Ixelles.

Open forum : "Kinderrechten in de gezonheidszorg", Brussel

17 novembre 2011

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. In 2011 ging onze aandacht naar het thema Gezondheid. Een onderdeel van het traject is de Open Fora, waarop deskundigen samen met een beperkt aantal geïnteresseerde aanwezigen door middel van studie en discussie tot een beter begrip van de problematiek trachten te komen.

Op donderdag 19 mei organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen haar Open Fora over “Toegang tot de gezondheidszorg” en “Kinderrechten en ziekenhuis. Op 15 juni organiseerden we een Open Forum over “Kinderen en jongeren : geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie”.

Op deze drie Open Fora konden deskundigen samen met geïnteresseerde aanwezigen verschillende deelthema’s bestuderen en bediscussiëren. Naar goede gewoonte mondden deze overlegmomenten uit in een standpunt en een reeks aanbevelingen ondertekend door de 29 leden van de Kinderrechtencoalitie. Samen met bijdragen van sprekers bundelde de Kinderrechtencoalitie haar standpunt in het cahier ‘Kinderrechtenforum’.

Wij nodigen u van harte uit op het Slot Open Forum van 17 november 2011, in De Markten te Brussel, waarop de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen het ‘Kinderrechtenforum 8 / 2011 : Kinderrechten in de gezondheidszorg’ aan u voorstelt.

Voor praktische informatie en het volledige programma, zie de bijgevoegde document.

En téléchargement

Open forum : "Kinderrechten in gezondheidszorg" (PDF, 501.5 ko)