Agenda

Pour plus d’informations, contactez directement l’association organisatrice dont les coordonnées se trouvent toujours en fin de présentation.

Abonnement par fil RSS

Suivez-nous

La CODE déménage !

L’équipe de la CODE installe ses bureaux au sein du bâtiment de la Ligue des familles, situé Avenue Emile de Béco, 109 à 1050 Ixelles.

Open Forum "De impact van de crisis op kinderen", Saint-Gilles

28 avril 2013

La Kinderrechtencoalitie (KIRECO), homologue flamand de la CODE, organise une journée d’échanges sur le thème de "l’impact de la crise sur les enfants".

Les échanges se feront en néerlandais. Alors, commençons dès maintenant :-)

Elk jaar legt de Kinderrechtencoalitie een traject af rond een actueel thema gerelateerd aan kinderrechten. Dit jaar gaat onze aandacht naar de impact van de huidige financiële en economische crisis op kinderen. En dit zowel bij ons, als in het Zuiden.

Op 28 mei 2013 verzamelen we experts en geïnteresseerden rond de tafel om de impact op kinderen in het Zuiden onder de loep te nemen. Later dit jaar spitsen we ons toe op kinderen hier bij ons. Alle informatie en aanbevelingen die gedurende dit traject naar boven komen, wordt ontsloten in een publicatie “Kinderrechtenforum”.

Een van de weinige zaken waar België sinds het begin van de crisis al echt fors in heeft gesneden, is ontwikkelingshulp. In de voormiddag willen we bekijken wat de stand van zaken is, welke effecten dat heeft voor kinderen in het Zuiden en op welke manier besparingen en investeringen aangepakt moeten worden om kinderen zoveel mogelijk kansen te geven. In de namiddag spitsen we ons toe op jeugdwerkloosheid in het Zuiden. Er is inzake onderwijs ondertussen al heel wat vooruitgang geboekt in het Zuiden, maar hebben zij (mede door de crisis) wel voldoende toegang tot werk ? Wat moet er met de groep 16+’ers die nu geen werk vindt gebeuren en hoe kunnen wij vanuit België daar op inspelen ?

Locatie : Pianofabriek, zalen Casablanca 1 en 2 - Fortstraat 35 - 1060 St Gillis

Deelnameprijs : 30 euros (studenten = gratis).

Inschrijven : Max. 50 deelnemers - Inschrijven kan tot en met woensdag 22 mei per e-mail ?